42025

Dikenli Tel Kaplama Teknikleri

Dikenli Tellerin Paslanmaması İçin Kaplama Teknikleri

 
Sınır koruma veya sınır belirleme amacına yönelik olarak düz bir hat üzerinde uzayarak devam eden dikenli tel sistemleri güvenlik amacı ile üretilmektedir. Farklı düz tellerin ana hat üzerine sarılması ile güçlendirme yapılabilir. Ek telin uzun hat üzerinde ters yönde bükülmesi ile  tel üzerinde metal dikenler oluşturulur. Böylece caydırıcı niteliği ön planda olan ana hat üzerinde yer alan metal dikenlerle devam eden dikenli tel elde edilmiş olur. Klasik dikenli telin kalınlığı, ek tel ile güçlendirilmesi, ana hat üzerinde oluşturulan dikenlerin sıklık ve boyutu kullanım alanı ve talebe göre değişiklik gösterebilir. Dikenli teller genelde dört köşeli olarak üretilmektedir.
 

Dikenli Telin Paslanma Sorunu

 
Dış mekanların güvenlik ve caydırıcılık amaçlı sınırlarını belirlemek için kullanılan dikenli teller paslanmaya maruz kalabilir. Dikenli telin uzun süre dayanıklılığını sağlamak amacı ile galvaniz kaplama işlemi uygulanır. Galvaniz kaplama ile dış yüzeyi güçlendirilen dikenli teller dış alanlarda paslanmaya karşı uzun süreli koruma altına alınmış olur.
 
Dikenli Tellerin Kaplanması
 
Dikenli teller galvaniz daldırma işlemine tek veya çift olarak tabi tutulabilirler. Yüksek sıcakta eritilen çinko içerisine yatırılan dikenli teller özel bir faz sistemi sonucunda bağlanarak galvaniz kaplama işlemine tabi tutulmuş olurlar. Galvaniz kaplama ile kaplanan dikenli teller başta paslanma olmak üzere her türlü etkene karşı güçlendirilmiş olur.
 
Galvaniz İle Kaplanan Dikenli Tel Uygulamaları
 
Galvaniz kaplama sonucunda güçlendirilmiş olan dikenli teller güvenlik ve sınır belirleme amaçlı olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kullanılacak olan alanın niteliğine göre tek sıra halinde uygulanabileceği gibi birbirine paralel olarak uzanan çoklu sıralar şeklinde de uygulanabilir. Ceza infaz kurumlarında dikenli tel uygulamaları çoklu sıralar şeklinde yoğun bir şekilde uygulanırken sadece sınır belirlemek için kullanıldığında tekli veya ikili kullanımlar yeterli olabilmektedir.
 
Dikenli Tel Üretimi Sistemleri
 
Galvaniz dikenli tellerin uygulamasında metal yükseltilerin kullanılması gerekmektedir. Metal yükseltilerin sıklığı da kullanım alanına ve talebe göre belirlenmektedir. Metal yükseltiler zemin üzerine uygulanabileceği gibi duvar veya panel çit sistemleri üzerinden uzantı şeklinde de uygulanabilmektedir. Zemin üzerine uygulanan dikenli tel uygulamalarında en az üç sıra kullanılması gerekli olabilmektedir. Dış alanlarda galvanize uygulanarak güçlendirilmiş dikenli teller uzun bir süre değişikliğe uğramadan kullanılmaktadır. Galvaniz dikenli teluygulaması dikenli teli paslanmaya karşı koruduğu gibi dikenli telin yapısını bozabilecek bükülme, esneme gibi olumsuzlara karşı da dayanıklılığını artırmaktadır.